15 سپتامبر 2016
ویزای توریستی آمریکا

آموزش شیوه استفاده از ویزا بولتن

اینکه ویزا بولتن چیست و چه کاربردی برای برنده های لاتاری دارد در این مقاله بحث شده است.   ویزا بولتن چیست؟ ویزا بولتن یک نشریه از وزارت امور خارجه آمریکا است که هر ماه منتشر میشود و طی آن مشخص میشود که تا چه شماره کیسی باید آماده مراجعه به سفارت شوند.   ویزا بولتن را از کجا دانلود کنیم؟   میتوانید ویزا بولتن را از این لینک دانلود کنید.   شیوه استفاده از ویزا بولتن   هر زمان در […]