12 سپتامبر 2016
مجسمه آزادی

بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی کدامند؟

۱۰ شهر برتر آمریکا برای زندگی در سال ۲۰۱۴ شاید شما برنامه دارید تا نقل مکان کنید یا فقط در حال خیال بافی هستید درهرصورت این لیست ۱۰ تا از بهترین شهرها برای خانواده ها بر اساس اطلاعات سرشماری آمریکا، آمارهای جرم و جنایت سازمان اف بی آی، گزارش های رسمی سازمان آمار و رتبه‌بندی مدارس در سایت www.GreatSchools.Org طبقه بندی شده‌اند بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی : شماره ۱۰ مدیسون در ایالت ویسکانسین شروع‌کننده این لیست شهر مدیسون است. […]