15 سپتامبر 2016

معافیت از فرمان ۹۶۴۵ ترامپ

موضوع فرمان ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا که باعناوینی همچون Travel Ban یا فرمان بن ترامپ یا بن سوم شناخته میشود مربوط به تمام انواع ویزاهای آمریکا برای کسانی است که محل تولد آنها ایران میباشد. البته سه نوع ویزای FMJ در این ابلاغ وجود ندارند یعنی ویزاهای تحصیلی FMJ بدون هیچ ممنوعیتی در حال صدور است. اما سایر ویزاهای آمریکا قبل از صدور برای ایرانیان باید از یک فیلتر تحت عنوان معافیت از ابلاغ ریاست جمعوری ۹۶۴۵ عبور کنند. […]
15 سپتامبر 2016
ویزای توریستی آمریکا

آموزش شیوه استفاده از ویزا بولتن

اینکه ویزا بولتن چیست و چه کاربردی برای برنده های لاتاری دارد در این مقاله بحث شده است.   ویزا بولتن چیست؟ ویزا بولتن یک نشریه از وزارت امور خارجه آمریکا است که هر ماه منتشر میشود و طی آن مشخص میشود که تا چه شماره کیسی باید آماده مراجعه به سفارت شوند.   ویزا بولتن را از کجا دانلود کنیم؟   میتوانید ویزا بولتن را از این لینک دانلود کنید.   شیوه استفاده از ویزا بولتن   هر زمان در […]