26 آوریل 2020

شیوع کرونا مسبب ممنوعیت مهاجرت به آمریکا شد

رئیس جمهور ترامپ برای حفظ امنیت شغلی شهروندان آمریکایی، اقدام به امضا کردن دستور اجرایی کرد که مانع صدور ویزای مهاجرتی برای غیر آمریکایی ها خواهد شد. این ابلاغ به مدت دو ماه موثر است و بعد از دو ماه، در صورت نیاز مجدد تمدید خواهد شد.   زمان اعمال ممنوعیت های مهاجرتی ممنوعیت های مهاجرتی آمریکا به مدت ۲ ماه از تاریخ ۲۳ آوریل اعمال خواهد شد و در صورت نیاز قابل تمدید می باشد. بنابراین افرادی که بتوانند […]