22 سپتامبر 2016
کنگره ایالات متحده آمریکا

کنگره ایالات متحده آمریکا

در این مطلب قصد داریم به معرفی کنگره آمریکا یا همان مرکز قدرت و قانونگذاری آمریکا متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان بپردازیم. خواندن مطلب کنگره ایالات متحده آمریکا مطمئنا برای افرادی که به تازگی به آمریکا مهاجرت کرده اند و یا قصد مهاجرت به آمریکا را دارند خالی از لطف نیست و با خواندن این متن اطلاعات در حوزه سیاسی کشور آمریکا به دست خواهند آورد.   کنگره آمریکا، مرکز قدرت آمریکا و نیرویی سیاسی است که عمدتا ناشناخته و یا آمیخته با […]