3 آوریل 2022

امتیازات برندگان لاتاری آمریکا

هر سال در مهرماه ثبت نام لاتاری آغاز میشود و تعداد افراد بسیاری شانس خودشون رو برای دریافت گرین کارت آمریکا امتحان میکنند. بسیاری از افرادی که در لاتاری شرکت میکنند نمیدانند که برنده شدن در لاتاری چه مزایایی دارد و یا حتی به‌ درستی نمیدانند که با برنده شدن ، چه شرایطی را در مقابل خود خواهند داشت. اگر از این افراد درباره امتیاز برنده شدن در لاتاری سوال بپرسیم یا پاسخی ندارند یا جواب های اشتباهی میدهند . […]