23 آوریل 2021
اعلام نتایج لاتاری 2022

اعلام نتایج لاتاری ۲۰۲۲

اعلام نتایج لاتاری ۲۰۲۲ در ماه می MAY یعنی شش ماه پس از پایان ثبت نام لاتاری گرین کارت اتفاق می افتد. اگر ثبت نام لاتاری را از طریق ایران دی وی انجام دادید ، اعلام نتایج لاتاری به صورت رایگان برای شما انجام خواهد شد . اما اگر ثبت نام لاتاری را از طریقی غیر از تیم ایران دی وی انجام دادید می توانید با تکمیل فرم زیر و ارسال اطلاعات ثبت نام لاتاری ، اعلام نتایج را به […]