23 آوریل 2021

اعلام نتایج لاتاری ۲۰۲۳

اعلام نتایج لاتاری ۲۰۲۳ در ماه می MAY یعنی شش ماه پس از پایان ثبت نام لاتاری گرین کارت اتفاق می افتد. اگر ثبت نام لاتاری را از طریق ایران دی وی انجام دادید ، اعلام نتایج لاتاری به صورت رایگان برای شما انجام خواهد شد . اما اگر ثبت نام لاتاری را از طریقی غیر از تیم ایران دی وی انجام دادید می توانید با تکمیل فرم زیر و ارسال اطلاعات ثبت نام لاتاری ، اعلام نتایج را به []